Yeah, ändlech gohds weder los met de Fasnacht (Uli’s 20igschti be de Escheschränk)! Guuge, Oschtblöck shötle, Carstecker sueche, tanze, us Schueh use trenke, fäschte! Vöu z lang hemmer druf mösse warte! Gwössni Vorbereitige werded trotz de lange Vorbereitigsziit en aller letschder Sekonde troffe, so hed de Uli met de Megi ond em Kili no mösse e Grend go hole ond d’Wärbegschänk schmöcked doch ned so wies setted. Jäno…es esch Fasnacht. Nochem obligate Fotitermin (merci Pädi förs Fötele), heds no e chline Apero gäh bevor mer a üse erschti Uftrett hend döffe. Ändlech en Root acho, hed de Matteo vor luuter vorfröid s Natel (wo är be sech säuber kauft hed) em Car vergässe. Noch eme glongene Uftrett semmer bsonders akkrobatisch Worde, seigs em Barfuess tanze, em Röggler (s Gägeteil vom Ränzler) mache oder de Jordan bem Salto öber d Chochi ine. Mer hend es super Fäscht gha! Am drüü semmer met üsem Lieblingschauffer of Eschebach grette. Das mer usnahmswiis glich ned ganz z frede gse send met ehm, hemmer emene Proteschtmarsch dor Eschebach zom usdrock brocht. Us puurer Abneigig hed sech de Stecher em Brioche (ou wie hemmer das vermesst) sogar en nöii Frisur verpasst! Am Sonntig hend denn alli schön usgschlofe, nor de Don Carlo Julio Desperados dos Santos Isepponi hed lieber d Beerli vom Carahänger potzd.

Herzlichst Grüsst, Sebi S aus SE